wersja językowa pl | en

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług prawnych ustalane jest jako ilocznyn stawki godzinowej i liczby godzin pracy, możliwe jest także ustalenie wynagrodzenia w oparciu o z góry ustaloną kwotę ryczałtową.

designed & hosted by