wersja językowa pl | en
O Kancelarii

Adwokat Maciej Ponikowski prowadzi kancelarię od 2005 roku, wpisany jest na listę radców prawnych, w roku 2002 złożył egzamin sędziowski. Absolwent Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierunku Finanase i Bankowość Wydziału Zarządzania Finansami i Ubezpieczeń, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego. Uczestniczył w przejęciach spółek prawa handlowego, posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej sieci handlowych, spółdzielni, sprzedaży przedsiębiorstw, obsługi firm deweloperskich oraz firm świadczących usługi w zakresie transportu i logistyki.  

Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, zasiadał w zarządach spółek kapitałowych oraz spółdzielni.


Specjalista w zakresie:

designed & hosted by